Ziņojumi

Ziņojums par pašreizējo stāvokli

Datubāze DISARM State of the Art apkopo informāciju par antibiotiku lietošanu un rezistenci lauksaimniecībā – jūs varat meklēt ierakstus resursi sadaļā. Datubāzē ir iekļauti pētījumu rezultāti par antibiotiku rezistences samazināšanu lopkopībā, kā arī lauksaimnieku un nozares virzīti jauninājumi, kas, kā pierādīts, samazina antibiotiku lietošanu lopkopībā, vienlaikus saglabājot saimniecības veiktspēju, dzīvnieku veselību un labturību.

Lai skatītu visu datu bāzes ierakstu pārskatu, apskatiet Ziņojums par pašreizējo stāvokli

Pētījumu prioritāšu noteikšanas ziņojumi

DISARM ir sagatavojis trīs ziņojumus, kuros izklāstīti ieteikumi turpmākiem pētījumiem par antibiotiku rezistences pārvaldību lopkopības nozarē.

Jūsu darbs IR Klientu apkalpošana Pirmais pētījuma prioritāšu noteikšanas ziņojums tika iegūti no paneļdiskusijas pirmajā DISARM publiskajā pasākumā, State of the Art datubāzē, un tiešsaistes aptaujas rezultātiem, kas balstīti uz galvenajām tēmām, kuras izvēlējusies DISARM prakses kopiena.

Jūsu darbs IR Klientu apkalpošana Otrais pētījuma prioritāšu noteikšanas ziņojums balstās uz sākotnējo ziņojumu un norāda uz lielu interesi par taisnīgumu One Health pieejas jomā un pozitīvu sabiedrības uztveri par lopkopības nozari.

Jūsu darbs IR Klientu apkalpošana Pētījuma prioritāšu noteikšanas gala ziņojums koncentrējas uz DISARM partneru pieredzi, kuri izveidoja un apmācīja vairāku dalībnieku fermu veselības komandas 9 valstīs. Ziņojumā ir izklāstīts, kas darbojās labi un problēmas, ar kurām saskaras, īstenojot pieeju, un cik iespējams, ka šīs pieejas varētu iestrādāt galvenajās konsultāciju/regulatīvajās sistēmās. Šīs atziņas atklāja lielas atšķirības dažādu ES dalībvalstu pieejās.

Sazināties

Vietni izstrādājis Ammac Design Ltd.

Sekojiet mums sociālajos medijos ...

Šis projekts ir saņēmis finansējumu no Eiropas Savienības pētniecības un inovācijas programmas Horizon 2020 saskaņā ar Granta līgumu Nr. 817591