POLITIKAS IETEIKUMI

Pamatojoties uz DISARM darbu, mēs esam izveidojuši politikas kopsavilkumu ar ieteikumiem, kas vērsti uz trim galvenajām jomām:

Atbalstīt pārmaiņas saimniecību līmenī veicinot sadarbību starp lopkopības nozari un pētniecības dalībniekiem, veicinot sociālos, strukturālos un piegādes ķēdes mehānismus, kas atbalsta uzvedības izmaiņas saimniecību līmenī, apsverot plašāku sistēmu pieeju, lai labāk ņemtu vērā konkurējošās intereses un reglamentējošās prasības, ar kurām jāsaskaras lauksaimniekiem. Būtu jāveicina dažāda veida zināšanu apmaiņas pasākumi un efektīvu dzīvnieku veselības pārvaldības iespēju/rīku kopīga izstrāde.

Vairāku dalībnieku saimniecības veselības komandas pieejas paplašināšanas veicināšana pēc katras valsts analīzēm par to, kā šo pieeju varētu labāk integrēt valsts normatīvajās prasībās un/vai konsultāciju pakalpojumos, veicināt šo pieeju, lai tā kļūtu plašāka. Atbalstīt uzņēmējdarbības modeļu izstrādi, lai padarītu pieeju dzīvotspējīgu un ilgtspējīgu dažādās dalībvalstīs, tostarp treneru apmācību un stimulētu fermu veselības komandu izveidi (un turpināšanu).

Vienas veselības pieejas sasniegšana praksē veicinot ideju savstarpēju apaugļošanu starptautiskā mērogā un dažādās nozarēs, kā arī pārredzamu uzraudzību, lai pieņemtu labāk informētus lēmumus attiecībā uz antimikrobiālo līdzekļu lietošanu un pretmikrobu rezistenci, pievēršot uzmanību tam, lai izvairītos no vainas piedēvēšanas kopīgai, globālai problēmai.

Izlasiet pilnu ATKĀPŠANAS politikas īsu rakstu šeit!


Sazināties

Vietni izstrādājis Ammac Design Ltd.

Sekojiet mums sociālajos medijos ...

Šis projekts ir saņēmis finansējumu no Eiropas Savienības pētniecības un inovācijas programmas Horizon 2020 saskaņā ar Granta līgumu Nr. 817591