solis 4

Ieviesiet izmaiņas, reģistrējiet savu progresu un uzraugiet galvenos ietekmes rādītājus

Laiks īstenot plānu! Jūs veiksiet (jaunas) aktivitātes, lai realizētu savus SMART mērķus.
Rodas jauni izaicinājumi, ar kuriem nāksies saskarties.
Tad runa ir par vadību, atbildību un labu enerģiju.

 

šis veidne griba palīdzēt tu uz definēt kurš vajadzībām uz ņemt atbildība par ko darbība, kad un kāpēc! tu var lejuplādēt o veidne šeit (drīz būs pieejams):


Sazināties

Vietni izstrādājis Ammac Design Ltd.

Sekojiet mums sociālajos medijos ...

Šis projekts ir saņēmis finansējumu no Eiropas Savienības pētniecības un inovācijas programmas Horizon 2020 saskaņā ar Granta līgumu Nr. 817591