solis 3

Definējiet savas darbības SMART

Kad jūs un jūsu komandas biedri esat noteikuši prioritārās jomas vai problēmu, pie kurām strādāt, ir laiks definēt SMART mērķus šo problēmu uzlabošanai. Smart ir akronīms no vadības profesijas, kas apzīmē:

Sveikls

nozīmē, ka mērķa apraksts ir vērsts uz konkrētu jomu, kas jāuzlabo

Mviegls

uzlabojumam jābūt izmērāmam vai vismaz jānorāda progresa novērtēšanas rādītājs

Apieņemams

mērķim jābūt pieņemamam visām iesaistītajām pusēm.

Reālistisks

mērķim jābūt reālam, lai to sasniegtu ar dotajiem resursiem, ar ko komanda saskaras

Time-saistīts

Aprakstā ir skaidri norādīts laika posms: uzlabošanas sākums un laiks, kad uzlabojums ideālā gadījumā ir realizēts

Resursi:

drīz būs pieejams

Noderīgas saites:

drīz būs pieejams

Sazināties

Vietni izstrādājis Ammac Design Ltd.

Sekojiet mums sociālajos medijos ...

Šis projekts ir saņēmis finansējumu no Eiropas Savienības pētniecības un inovācijas programmas Horizon 2020 saskaņā ar Granta līgumu Nr. 817591