solis 3

Prāta vētras metodes – Rolestorming

Šī prāta vētra ietver sava veida lomu spēli. Klātesošajiem ir jāraugās uz kāda cita dalībnieka jautājuma perspektīvu. Piemēram, lauksaimnieks mēģina pieiet problēmai no veterinārā viedokļa, saimniecības konsultants uzņemas lauksaimnieka lomu un veterinārārsts iejūtas saimniecības konsultanta lomā. Šis prāta vētras veids var veicināt savstarpēju izpratni par otra perspektīvām un pieņemamiem risinājumiem. Tāpat jūs varētu nākt klajā ar idejām, kuras jūs nebūtu ierosinājis, paliekot savā parastajā lomā.

Sazināties

Vietni izstrādājis Ammac Design Ltd.

Sekojiet mums sociālajos medijos ...

Šis projekts ir saņēmis finansējumu no Eiropas Savienības pētniecības un inovācijas programmas Horizon 2020 saskaņā ar Granta līgumu Nr. 817591