solis 3

Rīcības plāna izstrāde

Lauku saimniecības veselības rīcības plāna izstrāde ir būtisks solis komandas pieejā saimniecības uzlabošanai. Komandas iekšienē ir jāvienojas par aspektiem, kas jāuzlabo, lai katrs dalībnieks piekristu plānam un būtu motivēts pielikt nepieciešamās pūles, lai to uzlabotu. ​Kopā ar komandu jums ir jāizvirza reāli mērķi uzlabošanai: ne pārāk ambicioziem, lai pirmā pieredze būtu pozitīva un sasniedzama, bet gan pietiekami ambicioza, lai redzētu un justu progresu, lai motivētu jūs turpināt saimniecības uzlabošanas ceļu.​ Ja Ja jūs un komanda esat izlēmuši, kurus aspektus strādāt, un esat noteikuši reālus mērķus, ir pienācis laiks definēt konkrētas darbības, kas jāveic, lai sasniegtu iepriekš noteiktos mērķus.

Sazināties

Vietni izstrādājis Ammac Design Ltd.

Sekojiet mums sociālajos medijos ...

Šis projekts ir saņēmis finansējumu no Eiropas Savienības pētniecības un inovācijas programmas Horizon 2020 saskaņā ar Granta līgumu Nr. 817591