Pieraksties mūsu ziņu lapai

Sazināties

Mēs esam šeit, lai atbildētu uz visiem jautājumiem, kas Jums rodas par projektu un kā tajā iesaistīties.
E-pasts info@disarmproject.eu vai sazinieties ar DISARM projekta koordinatoru, lai uzzinātu vairāk.

Vai arī sazinieties ar sociālo mediju starpniecību @ProjectDisarm.

Nosūtīt mums ziņojumu ...

Sazināties

Vietni izstrādājis Ammac Design Ltd.

Sekojiet mums sociālajos medijos ...

Šis projekts ir saņēmis finansējumu no Eiropas Savienības pētniecības un inovācijas programmas Horizon 2020 saskaņā ar Granta līgumu Nr. 817591