Projekts DISARM

Kas ir DISARM?

DISARM ir lauksaimnieku, veterinārārstu, konsultāciju dienestu, pētnieku un nozares sadarbības projekts, lai izplatītu novatoriskus risinājumus antibiotiku rezistences pārvaldībai lopkopībā, tādējādi mazinot antibiotiku rezistences draudus.

Tīkls apmainīsies ar novatoriskām pieejām starp nozarēm un valstīm, lai pārņemtu ar labo praksi visā lopkopības nozarē.

DISARM ir trīs gadu projekts, kas tika uzsākts 2019 janvārī un to finansē ES Horizon 2020 pētniecības un inovācijas programma.

Kāpēc jāpievērš uzmanība rezistencei pret antibiotikām?

Rezistence pret antibiotikām rodas, kad baktērijas pielāgojas, reaģējot uz antibiotiku lietošanu. Kad rezistence izplatās baktēriju populācijā, antibiotikas kļūst neefektīvas gan cilvēku, gan dzīvnieku slimību ārstēšanā. Šī ir ļoti sarežģīta problēma, kas saistīta ar mehānismiem, kas ietekmē gan cilvēku, gan dzīvnieku veselību, tāpēc ir jārīkojas visās iesaistītajās nozarēs, ieskaitot lopkopību.

DISARM mērķis ir samazināt rezistenci pret antibiotikām, samazinot vajadzību pēc antibiotikām lopkopībā, koncentrējoties uz slimību profilaksi un apdomīgu antibiotiku lietošanu. Antibiotikas jālieto pēc iespējas mazāk, bet tik daudz, cik nepieciešams, lai efektīvi ārstētu slimības un neapdraudētu dzīvnieku labturību.

Sazināties

Vietni izstrādājis Ammac Design Ltd.

Sekojiet mums sociālajos medijos ...

Šis projekts ir saņēmis finansējumu no Eiropas Savienības pētniecības un inovācijas programmas Horizon 2020 saskaņā ar Granta līgumu Nr. 817591